Politică de confidențialitate

  1. INTRODUCERE

NEI Holding s-a angajat să exceleze în serviciile de mentenanță tehnică, office suport, catering și transport pentru angajați, curățenie și peisagistică. Dorim să vă informăm că acordăm atenție reglementărilor introduse prin Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Datele dumneavoastră sunt prelucrate în mod transparent și dorim să vă prezentăm aspectele pe care este necesar să le cunoașteți înainte de a vă oferi acordul de utilizare al datelor dumneavoastră.

  1. CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal sunt orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Informațiile diferite care adunate pot duce la identificarea unei anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal. RGPD protejează datele cu caracter personal indiferent de tehnologia utilizată pentru prelucrarea lor și se aplică atât prelucrării automate, cât și prelucrării manuale.

În cadrul NEI Holding datele cu caracter personal vor fi tratate într-o manieră sigură și confidențială și numai cu acordul dumneavoastră.

  1. CE CATEGORII DE DATE PERSONALE PRELUCRĂM?

Datele cu caracter personal includ orice informații despre o persoană identificată sau identificabilă. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt:

Lista acestor date poate varia în funcție de natura și caracteristicile serviciilor și activităților contractate de dumneavoastră sau în legatură cu care vă manifestați interesul, precum și de prevederile legale aplicabile activităților prestate de NEI Holding.

  1. CARE SUNT SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE?

NEI Holding prelucrează datele dvs cu caracter personal exclusiv pentru a comunica oferta comercială și pentru negociere sau întocmirea formalităților pentru colaborare. Datele dumneavostră nu vor fi folosite niciodată cu alt scop față de cel declarat.

  1. CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ SE DOREȘTE RESTRICȚIONAREA PRELUCRĂRII SAU ȘTERGEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Serviciile oferite sunt condiționate de furnizarea datelor dumneavoastră. În cazul în care doriți restricționarea prelucrării și ștergerea datelor, vom fi în imposibilitatea inițierii, respectiv continuării relației de afaceri.

  1. CINE ARE ACCES LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Personalul din NEI Holding va avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal în baza unui acord de confidențialitate. Accesul la datele dumneavoastră de către terți persoane juridice se realizează într-un mod restricționat, în baza contractelor încheiate cu aceștia, cu respectarea prevederilor privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor.

  1. CÂT TIMP SUNT PRELUCRATE DATELE PERSONALE DE CĂTRE NEI HOLDING MANAGEMENT ?

Vom păstra datele dvs. cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru scopurile enumerate. Menținem o politică de păstrare a datelor pe care o aplicăm informațiilor aflate în grija noastră. În cazul în care datele dvs. nu mai sunt necesare, vă asigurăm că acestea sunt șterse.

  1. DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL SE AFLĂ ÎN SIGURANȚĂ

NEI Holding se angajează să protejeze securitatea datelor cu caracter personal pe care le partajați cu noi prin măsuri tehnice adecvate.

  1. DATE DE CONTACT

Pentru informații sau solicitări cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastră, inclusiv dacă doriti să vă retrageți acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, puteți să ne contactați prin:

Telefon:   +4 021 310 00 98
Fax: +4 021 310 00 99

E-mail: office@neiholding.ro